Naast onze vijf hoofdsponsors die elk een referendum voor hun rekening nemen (Golden Chick, Assist Chick, Lucky Chick, Bad Chick en Topscorer), mag VV Kipstar ook rekenen op de steun van volgende sponsors :